ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Αν το Σοφία για τα Παιδιά μπορεί να υλοποιεί τα προγράμματα και τις δράσεις του, αυτό οφείλεται κυρίως στις Δωρεές από τον κόσμο που μας στηρίζει, μας εμπιστεύεται και πιστεύει στο σκοπό μας, καθώς και στην εθελοντική εργασία όσων συμμετέχουν στις δράσεις μας. Παράλληλα, οι οργανωμένες χορηγίες που γίνονται από οργανισμούς και εταιρείες μας εξασφαλίζουν τους αναγκαίους πόρους και τα μέσα για να εκπληρώνουμε το έργο μας.

Κάποιες ενδεικτικές δράσεις μας για τις οποίες είναι απαραίτητη η οικονομική συμβολή χορηγών είναι:
Αγορά Τροφίμων
Παροχή Καθαρού Νερού
Αγορά Ρουχισμού και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης
Αγορά Φαρμάκων

Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές που ενισχύουν το Ίδρυμα Σοφία για τα παιδιά και καλούμε όσους ενδιαφέρονται να βοηθήσουν έμπρακτα το έργο μας να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Οι Κύριοι Χορηγοί μας είναι

Οι Kύριοι Υποστηρικτές μας είναι