Στέγαση

Ορφανοτροφείο «Μακάριος»

Το «Σοφία για τα παιδιά» ανέλαβε σε πρώτη φάση την ανοικοδόμηση των καινούριων κτιρίων του ορφανοτροφείου «Μακάριος» στο Niyeri της Κένυας, το οποίο στεγάζει πέραν των 150 παιδιών, αρκετά από αυτά φορείς ή άρρωστα με την ασθένεια του AIDS. Το όλο έργο ανοικοδόμησης στοίχισε πέραν των 400,000 ευρώ, χρήματα τα οποία εξασφαλίσαμε από δωρεές και χορηγίες.

Το Ίδρυμα έχει αναλάβει σε δεύτερη φάση τη λειτουργία του ορφανοτροφείου, εξασφαλίζοντας στα παιδιά πλήρη διατροφή, ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μόρφωση και ψυχαγωγία.
Μετά την αποφοίτηση τους από το Δημοτικό σχολείο, διασφαλίζουμε τη φοίτηση των παιδιών σε οικοτροφεία σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του ορφανοτροφείου, δίνοντας τους έτσι την ευκαιρία επανένταξης τους στη κοινωνία, εξασφαλίζοντας τους μόρφωση και μέλλον.

Στην συνέχεια, μετά την αποφοίτηση τους από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα ‘Εξόδου’ με το οποίο παρέχουμε στα παιδιά τεχνική εκπαίδευση της δικής τους επιλογής (όπως ξυλουργία, μαγειρική, ραπτική, κομμωτική κλπ). Για τα παιδιά που καταφέρνουν να περάσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, αναλαμβάνουμε να τους εξασφαλίσουμε τα δίδακτρα της φοίτησης τους.

Αυτός ο τελευταίος στόχος είναι και στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας: να δώσουμε σε κάθε παιδί που το έχει ανάγκη, την ευκαιρία όχι μόνο της επιβίωσης του σήμερα, αλλά να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια και φροντίδα παρέχοντας του τα αναγκαία εφόδια για να αλλάξει τη μοίρα του – να μπορέσει να σπάσει τον φαύλο κύκλο της φτώχειας, της βίας και της αρρώστιας.

Για δωρεά, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, πατώντας το εικονίδιο «Δωρεά» πιο κάτω.

Δωρεά

Στήριξη Φυλακής Ανηλίκων

Το Ίδρυμα στηρίζει παιδιά που βρίσκονται στις φυλακές ανηλίκων Nakuru και στο Niyeri στη Κένυα, εξασφαλίζοντας τους ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια. Παράλληλα, παλεύουμε για την ελευθερία των παιδιών και για όσα από αυτά καταφέρνουμε να βγάλουμε από την φυλακή υπό την πλήρη επιμέλεια μας, εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, σίτιση και την μόρφωση τους. Γι’ αυτό τον σκοπό κάποια από αυτά τα εντάσσουμε στο ορφανοτροφείο «Μακάριος» και κάποια σε οικοτροφεία σχολείων πάντα κάτω από την δική μας ευθύνη και εποπτεία. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε όχι μόνο τη μόρφωση τους, αλλά κυρίως την ασφάλεια, και την ομαλή επανένταξη τους στη κοινωνία.

Επίσης προσφέρουμε ιατρική περίθαλψη, τρόφιμα και ρουχισμό σε παιδιά που κρατούνται με τις φυλακισμένες μητέρες τους. Στη φυλακή γυναικών του Nakuru πέραν των 30 παιδιών κάτω των τεσσάρων χρονών κρατούνται στη φυλακή με τις μητέρες τους και μεγαλώνουν σε συνθήκες άκρως ακατάλληλες. Η βία στη φυλακή παίρνει συχνά ακραίες διαστάσεις με τα παιδιά να βιώνουν ανεπίτρεπτες για την ηλικία τους καταστάσεις.

Για δωρεά, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, πατώντας το εικονίδιο «Δωρεά» πιο κάτω.

Δωρεά