Κατασκευή πηγαδιών, άντληση και αποθήκευση νερού

Οι συνθήκες διαβίωσης στη Κένυα είναι εξαιρετικά δύσκολες σε διάφορες περιοχές και συχνά απαιτείται η διάνυση πολλών χιλιομέτρων για την εξεύρεση νερού. Η πρόσβαση σε καθαρές πηγές νερού είναι πολύ σημαντική για την επιβίωση των ανθρώπων και των ζώων τους. Η δική μας δράση σε αυτό τον τομέα έχει δύο βασικούς άξονες. Την κατασκευή πηγαδιών για την άντληση νερού και την παροχή δωρεάν ντεπόζιτων αποθήκευσης νερού στα σχολεία που στηρίζουμε καθώς και σε κοινότητες ου τα έχουν άμεσα ανάγκη.

Για δωρεά, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, πατώντας το εικονίδιο «Δωρεά» πιο κάτω. Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, δείτε περισσότερες πληροφορίες στο λήμμα ‘Επικοινωνία’ στο κυρίως Menu.

Δωρεά Συμμετοχή