Επιμόρφωση και Εθελοντισμός

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Just Care’

Το «Σοφία για τα παιδιά» κάτω από τον τίτλο «Αρκεί να νοιαστούμε/Just Care» οργανώνει μια σειρά από παρουσιάσεις σε παιδιά σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στη Κύπρο και στο εξωτερικό. Βασικός μας σκοπός είναι η ενημέρωση των παιδιών για τους στόχους και τη λειτουργία του Ιδρύματος αλλά κυρίως η ευαισθητοποίηση τους στα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας και η ένταξη τους σε δραστηριότητες εθελοντισμού.

Για συμμετοχή του σχολείου σας στο πρόγραμμα ενημέρωσης ‘Just Care’ παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, πατώντας το εικονίδιο πιο κάτω.

Εθελοντισμός

Το Σοφία για τα παιδιά στηρίζεται αποκλειστικά στους εθελοντές του. Επανδρώνουν το Μικρομάγαζο μας που είναι και η σταθερή πηγή πόρων για τη στήριξη των προγραμμάτων μας και συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Εθελοντές μας με διάφορες επαγγελματικές ιδιότητες συμμετέχουν στις αποστολές μας στη Κένυα βοηθώντας έμπρακτα τόσο στις ιατρικές αποστολές μας όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες που αναπτύσσουμε εκεί.

Συμμετοχή