Ιατρικές Αποστολές

Το Ίδρυμα παρέχει ιατρική φροντίδα και περίθαλψη σε περισσότερα από 4500 παιδιά στις παραγκουπόλεις και σε αγροτικές περιοχές στην Κένυα. Σε συνεργασία με τη καταξιωμένη Ολλανδική οργάνωση MCC (Medical Checks for Children) οργανώνουμε τακτικές επισκέψεις γιατρών. Παράλληλα, συντονίζουμε οδοντιατρικές αποστολές και πραγματοποιούμε μια σειρά από εμβολιασμούς καλύπτοντας βασικές ανάγκες πρόληψης και θεραπείας.

Επιπρόσθετα, καλύπτουμε παιδιά με ιατρική ασφάλιση έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά νοσοκομεία της χώρας.

Για δωρεά, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, πατώντας το εικονίδιο «Δωρεά» πιο κάτω. Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, δείτε περισσότερες πληροφορίες στο λήμμα ‘Επικοινωνία’ στο κυρίως Menu.

Δωρεά Συμμετοχή