ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το «Σοφία για τα παιδιά» ιδρύθηκε το 2008 από Κύπριους εθελοντές με στόχο να συμβάλει στη καταπολέμηση της φτώχειας και των συνεπειών της, κυρίως σε ότι αφορά την πιο ευαίσθητη από τις κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά.

Το Ίδρυμα αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια σε καθαρά εθελοντική βάση που στο επίκεντρο της έχει την πρακτική επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Για αυτό τον λόγο εργαζόμαστε χωρίς μεσάζοντες, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι, η βοήθεια μας καταλήγει απευθείας στους τελικούς αποδέκτες, τα παιδιά.

Η κύρια δραστηριότητα μας εστιάζει από το 2008 σε παιδιά στη Κένυα. Με μια σειρά ενεργειών μας εξασφαλίζουμε ασφάλεια, τροφή, στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μόρφωση και ψυχαγωγία σε περιοχές που μαστίζονται από τη πείνα και την ανέχεια.

Το Ίδρυμα λειτουργεί με βάση δωρεές που γίνονται και έσοδα τα οποία προκύπτουν από ειδικά προγράμματα, δράσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνουμε.

Τα προγράμματα που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δίνουν ανάσα ζωής στα παιδιά, όχι ως σχήμα λόγου, αλλά ουσιαστικά. Ζώντας από κοντά τη κατάσταση εξαθλίωσης στις παραγκουπόλεις της Κένυας παραμένουμε ρεαλιστές, γνωρίζοντας ότι η δική μας παρουσία εκεί δεν θα κλείσει αυτή την ανοιχτή πληγή της Αφρικής. Όμως είμαστε πεπεισμένοι ότι τα δικά μας μικρά βήματα συμβάλλουν στο να σωθούν ζωές μικρών παιδιών. Έχοντας επίγνωση του μεγέθους των προβλημάτων αλλά και των άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Αφρική, γνωρίζαμε ότι η δική μας συμβολή θα είχε αξία εάν βασιζόταν σε ρεαλιστικά και συγκεκριμένα προγράμματα.

Το ίδιο σκεπτικό επικράτησε και το 2013 όταν η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της, δημιούργησαν ανάγκες για τα παιδιά στη Κύπρο. Έτσι, παράλληλα με τη δραστηριότητα μας στη Κένυα δημιουργήσαμε το ειδικό πρόγραμμα ‘Μαγειρεύω και Προσφέρω’ για ολοήμερα δημοτικά σχολεία στη Κύπρο. Στόχος μας σε αυτό το πρόγραμμα είναι η παροχή πρακτικής βοήθειας με τη δημιουργία μίας μόνιμης υποδομής για τα σχολεία και τη συμμετοχή άνεργων μητέρων από τις επηρεαζόμενες κοινότητες.

Το Ίδρυμα «Σοφία για τα παιδιά» επικεντρώνει τις δράσεις του στο δικαίωμα κάθε παιδιού να ονειρεύεται τη ζωή με αξιοπρέπεια, όχι μόνο ως δυνατότητα επιβίωσης σήμερα, αλλά με προοπτική και ελπίδα για το μέλλον.

SEE MORE

B69Q3638