ΔΟΜΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους

Μαρίνα Σιακόλα Πρόεδρος
Νόπη Τηλεμάχου Αντιπρόεδρος
Παναγιώτα Παναγιώτου Ταμίας
Ρένα Αλωνεύτη Γραμματέας
Αντρέας Βασιλείου Μέλος
Δημήτρης Βαττής Μέλος
Σταύρος Χριστοδούλου Μέλος
Άννα Στυλιανού Μέλος
Μαρίνος Κωνσταντίνου Μέλος

Υπεύθυνοι προγραμμάτων και επικοινωνίας

Κωνσταντίνα Χρίστου

Σύμβουλοι

pamboridis Pamboridis LLC
Basic CMYK Kyprianides Nicolaou & Associates
rics Royal Institute of Chartered Surveyors
A.F. MODINOS & S.A. VRAHIMIS Modinos & Vrahimis Architects